• rediger


Billeder fra arkivets dækningsområde

 

Martin Kristensen med familie og motorcykel på gårdspladsen. Martin Kristensen var ansat som  lærer  ved Gedved seminarium fra 1864 - 1896 og fra 1896 til 1912 var han sammen med  J. Byskov. seminarieforstander ved Gedved Seminarium.

Ved motorcyklens forhjul ses "mekanikeren". I billedet yderst til højre sammen med hunden ses en mandlig bekendt.. foto ca. 1910.


  

Billede af Ejnar Hansen og Søren Petersen i gang med at slå sten på landevejen ved Hovedgård.

Det er Østergade set mod syd, da den var landevej. Foto 1920.


Gedved Kro fra dengang kromanden hed Therkildsen. Han var en spasmager. Engang ringede han til bager Fisher, at han skulle skynde sig at få benzin på bilen, for nu ændrede de prisen.                                    

Bager Fisher kom farende og fik sine 60 liter og spurgte så helt stakåndet, hvor meget benzinen steg. Stiger, svarede Therkildsen, den falder da 10 øre literen. Så for Fischer rundt om bilen efter Therkildsen og blev endnu mere stakåndet. Det morede man sig meget over den vinter.

Bemærk. På kroskiltet er Gedved skrevet uden j. Det var først omkring 1960, at Kattrup-Tolstrup sogneråd besluttede, at at der skulle være et j i byens navn, således at stavemåden blev Gjedved, som det også havde været omkring  år 1900. Denne stavemåde blev dog allerede ændret igen i 1970 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Den nye kommunalbestyrelse besluttede, at kommunen skulle hedde  Gedved uden J i navnet og siden er navnet Gedved ikke blevet ændret.


 

Vestbirk Folkehøjskoles genforeningssten. I 1922 trækkes stenen ad vejen mod Vestbirk. Lederen af transporten står ovenpå stenen. Der blev løbende udlagt træbrædder, så hjulene ikke beskadigede vejen.     


Billede af kuglepost gennem Gedved i 1935 på postruten Skanderborg - Horsens.  Bemærk cyklist ved vejkanten. 

Kuglepostvognen eller Kugleposten var en postvogn trukket af 2 heste, som primært blev anvendt af det danske postvæsen i 1800-tallet. Det meget speciele køretøj bestod af et stel med hjul og en æggeformet "kugle" som vognkasse. Den usædvanlige konstruktion havde til formål at forhindre kusken i at tage passagerer med undervejs på postruten.


 

Smedemester i Sattrup Kristoffer Madsen født 1866 og hustru Karen født Thomsen i 1864, på en motorcykel og sidevogn, som  er  hjemmelavet. Ca. 1900. 


Liv på landet i gamle dage. Pløjning med 2 spand heste.


Liv på landet i gamle dage. Harvning med 2 spand heste. 


Gedved snedkerforretning v/ Hans Andersen. Familien samlet foran huset ca. 1902.


  

Vedslet gl. Brugs 2016 


Tjenestekarlen Rasmus Høegh er ude at pløje

på gården beliggende Skovlyvej 9 i Elling. Året er 1918.


 

Vestbirk Vandkraftanlæg i 1924, nyopført.


 

Tolstrup Kirke ca. 1900. Det lille gule bindingsværkhus foran kirken er nu fjernet. 


Gedved1905


Gedved Seminarium 1907 

I årene 1986-1989 blev tre grupper af flygtninge fra især Iran og Irak med specieltgode forudsætninger i løbet af et år på seminariet forberedt til at gåop til studentereksamen i diverse fag.


"Mamrelund" - Nu nedrevet bygning, hvor der en tid var kollegiværelser,men siden hen blev anvendt til formning. 


Gymnaster på seminariet, ca. 1916Hovedgård 1908


Tvingstrup 1911


Fischers bageri på hjørnet af Kirkevej og Egebjergvej i Gedved, som det så ud omkring 1916


Fischers bageri og seminariet.


  • Lægen Høegh-Guldbergs hus. Han solgte huset til seminariet, som brugte det til
  • lærerboliger og undervisning. Det er nu revet ned. Det lå lige over for "Gedvedhus". 


Tvingstrup Karetmager Fabrik i 1920'erne. Ejer og ansatte samlet foran fabriksbygningen. 


Pause på Tvingstrup Karetmager Fabrik i 1920'erne.