• rediger

Gedved Egnsarkiv

      Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening

 

 

Vestbirk Folkehøjskoles genforeningssten. I 1922 trækkes stenen ad vejen mod Vestbirk. Lederen af transporten står ovenpå stenen. Der blev løbende udlagt træbrædder, så hjulene ikke beskadigede vejen.               

Billede af kuglepost gennem Gedved i 1935 på postruten Skanderborg - Horsens.  Bemærk cyklist ved vejkanten. 

Kuglepostvognen eller Kugleposten var en postvogn trukket af 2 heste, som primært blev anvendt af det danske postvæsen i 1800-tallet. Det meget speciele køretøj bestod af et stel med hjul og en æggeformet "kugle" som vognkasse. Den usædvanlige konstruktion havde til formål at forhindre kusken i at tage passagerer med undervejs på postruten.

 

Smedemester i Sattrup Kristoffer Madsen født 1866 og hustru Karen født Thomsen i 1864, på en motorcykel og sidevogn, som  er  hjemmelavet. Ca. 1900. 

 

Stensballegaard 4

Stensballegård hovedbygning 2018.

 

Liv på landet i gamle dage. Pløjning med 2 spand heste.

Liv på landet i gamle dage. Harving med 2 spand heste. 

 

Gedved snedkerforretning v/ Hans Andersen. Familien samlet foran huset ca. 1902.

 

 

  

Vedslet gl. Brugs 2016 

Tjenestekarlen Rasmus Høegh er ude at pløje

på gården beliggende Skovlyvej 9 i Elling. Året er 1918.

 

 

Vestbirk Vandkraftanlæg i 1924, nyopført.


 

Tolstrup Kirke ca. 1900. Det lille gule bindingsværkhus foran kirken er nu fjernet. 

 

Gedved1905

Gedved Seminarium 1907

 

 

I årene 1986-1989 blev tre grupper af flygtninge fra især Iran og Irak med specieltgode forudsætninger i løbet af et år på seminariet forberedt til at gåop til studentereksamen i diverse fag.

"Mamrelund" - Nu nedrevet bygning, hvor der en tid var kollegiværelser,men siden hen blev anvendt til formning. 

Gymnaster på seminariet, ca. 1916

 

Hovedgård 1908

 

 

Tvingstrup 1911

 


Fischers bageri på hjørnet af Kirkevej og Egebjergvej i Gedved, som det så ud omkring 1916

Fischers bageri og seminariet.

  • Lægen Høegh-Guldbergs hus. Han solgte huset til seminariet, som brugte det til
  • lærerboliger og undervisning. Det er nu revet ned. Det lå lige over for "Gedvedhus". 

 

 

 

 

 

Tvingstrup Karetmager Fabrik i 1920'erne. Ejer og ansatte samlet foran fabriksbygningen. 

Pause på Tvingstrup Karetmager Fabrik i 1920'erne.