Links til relevante hjemmesider.

Brædstrup hjemstavnsarkiv: www.braedstruparkiv.dk

Horsens byarkiv: www.byarkivet-horsens.dk

Horsens kommune: www.horsenskom.dk

Sportsarkiv Horsens: www.sfho.dk

Stensballe lokalarkiv: www.stensballe-arkiv.dk

Søvind lokalarkiv: www.historiskarkivsøvind.dk

---------------------------------------------------------------

ALS database ( folketællinger, vielser m.m.) : www.alsnissen.dk

Apoteker: www.medicin.dk/

Arkiv.dk - se registrering af arkivalier: www.arkiv.dk

Dansk Demografisk database: www.ddd.dda.dk

Danmarks mange kort: https://sdfekort.dk/spatialmap  (forstør  Danmarkskortet = valg af udsnit og herefter vælges at kortet skal vise f.eks. stednavne, adresser, huse og gårde, skyggekort, højdekurver, baggrundsfoto m.m. De gamle kort  tilbage fra 1842 frem og helt frem til de nyeste kan også vælges/vises). 

Danmarks forhistorien: http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_forhistorie

Danmarkshistorien: http://danmarkshistorien.dk

Database med stednavne: www.krabsen.dk

DIS - Foreningen data i slægtsforskning: www.slaegtogdata.dk

Det kongelige bibliotek: www.kb.dk

Emigrantskibe og passagerlister, Norsk: www.norwayheritage.com

Folkebibliotekerne samlinger: www.bibliotek.dk

Folket i midten (Århus amt - folketælinger og vielser m.m.) http://www.folketimidten.dk/

Fotos af gader og huse i Danmark: http://maps.google.com

Flyver mindesten Vestbirk: www.airmen.dk/pdfs/p289broderi.pdf

Fredede og bevaringsværdige bygninger - vurderinger og fotos, under opbygning i Horsens kommune: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Fund og Fortidsminder: www.dkconline.dk

Gamle lokalplaner gældende tidl. Gedved kommmune: www.horsenskom.dk/BoligOgByggeri/Planer/Lokalplaner/Tidl,-d-,%20Gedved%20Kommune.aspx

Gedved bibliotek: http://horsensbibliotek.dk/om-bibliotekerne/abningstider-adresser/gedved-bibliotek

Gedved Idrætsforening: http://gedved-if.dk

Gedved lokalråd: www.gedved-lokalraad.dk

Historisk ordbog, dansk sprog fra 1700 til 1950: http://ordnet.dk/ods

Horsens Leksikon: www.horsensleksikon.dk

Horsens Slægtsforskere: www.slaegt-horsens.dk                                    

Identifikation af gamle billeder: www.ukendtebilleder.dk

Justitsministeriets nu gældende lovtekster: www.retsinfo.dk

Kirkebøger og folketællinger i original: www.arkivalieronline.dk

Kirker og gravsted :https://www.dk-gravsten.dk/news.php:

Kong Valdemars Jordebog fra 1213 : http://da.wikipedia.org/wiki/Kong_Valdemars_Jordebog

Kort Danmark før og nu: www.kms.dk

Kort kraks. www.krak.dk

Kirkeministeriet: www.km.dk

Lokalplaner(nyere) og lokalplaner i høring i Horsens kommune:  www.horsenskom.dk/BoligOgByggeri/Planer/Lokalplaner.aspx

Liste med adresse over medlemmer af lokalarkiver: www.lokalarkiver.dk

Mormornernes store hjemmeside: www.familysearch.org

Norske kilder: www.digitalarkivet.no

Danmarks mange kort: https://sdfekort.dk/spatialmap

Ordbog Kalkars - ord 1300 -1700: www.hist.uib.no/kalkar

Ordbog slægtsforskning: www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/ordbog%20for%20slægtsforskere.pdf

Register til danske privatarkiver: www.danpa.dk

Sammenslutningen af lokalarkiver: www.danskearkiver.dk

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger: www.ssf.dk

Sogneportalen, alle sogne i folkekirken: www.sogn.dk

Statens arkiver indgang indhold (daisy): www.daisy.sa.dk

Statens arkiver, Kirkebøger og Folketællinger: www.sa.dk

Teglværker sorteret efter navn på teglværket: www.tegl.info/DanskeTeglvnavneorden.pdf

Tinglysning: http://www.tinglysningsretten.dk

Tyskearkiver: http://home.bawue.de/~hanacek/info/darchive.htm

Udvandring skibspassagerlister: www.immigrantships.net

Vandrevne elværker 1890 til 1940: http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/bygninger/tema/elvaerker/rapport.pdf

Østjyske vandringer: www.genea.dk/ostjysk

Andre relevante

Kramer Moltke, konservering - www.kramermoltke.dk

Fælleskonserveringen - www.faelleskonserveringen.dk

Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen - www.natmus.dk/sw6147.asp

Bevaringscenter Nordjylland - www.bcnord.dk

Dansk Historisk Fællesråd - www.historie-online.dk

Kulturministeriet - www.kum.dk

Landsforeningen til bevaring af foto og film - www.fotoogfilm.org

Museumstjenesten - www.museumstjenesten.com

Nordisk Konsevatorforbund - www.nkf-dk.dk

ODA - Organisationen danske arkiver - www.dkarkiver.dk

ODM - Organisationen danske museer - www.dkmuseer.dk

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - www.ssf.dk

Statens Arkiver - www.sa.dk

Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjyllandwww.lass1979.dk 

Memoryscan - http://www.memoryscan.dk/">www.memoryscan.dk