Links til relevante hjemmesider.

Brædstrup hjemstavnsarkiv: www.braedstruparkiv.dk

Horsens byarkiv: www.byarkivet-horsens.dk

Horsens kommune: www.horsenskom.dk

Sportsarkiv Horsens: www.sfho.dk

Stensballe lokalarkiv: www.stensballe-arkiv.dk

Søvind lokalarkiv: www.historiskarkivsøvind.dk

---------------------------------------------------------------

ALS database ( folketællinger, vielser m.m.) : www.alsnissen.dk

Apoteker: www.medicin.dk/

Arkiv.dk - se registrering af arkivalier: www.arkiv.dk

Dansk Demografisk database: www.ddd.dda.dk

Danmarks forhistorien: http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_forhistorie

Danmarkshistorien: http://danmarkshistorien.dk

Database med stednavne: www.krabsen.dk

DIS - Foreningen data i slægtsforskning: www.slaegtogdata.dk

Det kongelige bibliotek: www.kb.dk

Emigrantskibe og passagerlister, Norsk: www.norwayheritage.com

Folkebibliotekerne samlinger: www.bibliotek.dk

Folket i midten (Århus amt - folketælinger og vielser m.m.) http://www.folketimidten.dk/

Fotos af gader og huse i Danmark: http://maps.google.com

Fotos fra Gedved 1910 til 2005: http://www.horsens.varberg.dk/soeg.asp?soeg=Gedved&bsoeg=Horsens#51992

Flyver mindesten Vestbirk: www.airmen.dk/pdfs/p289broderi.pdf

Fredede og bevaringsværdige bygninger - vurderinger og fotos, under opbygning i Horsens kommune: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Fund og Fortidsminder: www.dkconline.dk

Gamle lokalplaner gældende tidl. Gedved kommmune: www.horsenskom.dk/BoligOgByggeri/Planer/Lokalplaner/Tidl,-d-,%20Gedved%20Kommune.aspx

Gedved bibliotek: http://horsensbibliotek.dk/om-bibliotekerne/abningstider-adresser/gedved-bibliotek

Gedved Idrætsforening: http://gedved-if.dk

Gedved lokalråd: www.gedved-lokalraad.dk

Historisk ordbog, dansk sprog fra 1700 til 1950: http://ordnet.dk/ods

Horsens Leksikon: www.horsensleksikon.dk

Horsens Slægtsforskere: www.slaegt-horsens.dk

Huse og mennesker i Gedved 1910 - 2005:     http://www.horsens.varberg.dk/soeg.asp?soeg=Gedved&bsoeg=Horsens#51992                                        

Identifikation af gamle billeder: www.ukendtebilleder.dk

Justitsministeriets nu gældende lovtekster: www.retsinfo.dk

Kirkebøger og folketællinger i original: www.arkivalieronline.dk

Kirker og gravsted: http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

Kirkebøger svenske: www.genline.se

Kong Valdemars Jordebog fra 1213 : http://da.wikipedia.org/wiki/Kong_Valdemars_Jordebog

Kort Danmark før og nu: www.kms.dk

Kort kraks. www.krak.dk

Kirkeministeriet: www.km.dk

Lokalplaner(nyere) og lokalplaner i høring i Horsens kommune:  www.horsenskom.dk/BoligOgByggeri/Planer/Lokalplaner.aspx

Liste med adresse over medlemmer af lokalarkiver: www.lokalarkiver.dk

Matrikkelkort: http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm

Mormornernes store hjemmeside: www.familysearch.org

Naturforeningen for Gedved og Omegn: www.danbif.dk/naturhistoriskguide/Foreninger/oversigt/fol218995

Norske kilder: www.digitalarkivet.no

Ordbog for slægtsforskere: www.saack.dk/ordbog_index.htm

Ordbog Kalkars - ord 1300 -1700: www.hist.uib.no/kalkar

Ordbog slægtsforskning: www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/ordbog%20for%20slægtsforskere.pdf

Register til danske privatarkiver: www.danpa.dk

Sammenslutningen af lokalarkiver: www.danskearkiver.dk

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger: www.ssf.dk

Sogneportalen, alle sogne i folkekirken: www.sogn.dk

Slotte og herregårde: www.danmark-guide.dk/OEstjylland-slotte-herregaarde-og-slotshaver-Kulturhistorie.696.0.html

Statens arkiver, Dansk Data Arkiv: samfund.dda.dk

Statens arkiver indgang indhold (daisy): www.daisy.sa.dk

Statens arkiver, Kirkebøger og Folketællinger: www.sa.dk

Teglværker www.tegl.info/

Teglværker sorteret efter navn på teglværket: www.tegl.info/DanskeTeglvnavneorden.pdf

Tinglysning: http://www.tinglysningsretten.dk

Tyskearkiver: http://home.bawue.de/~hanacek/info/darchive.htm

Udvandring Københavns protokoller : www.emiarch.dk

Udvandring skibspassagerlister: www.immigrantships.net

Udvandring Vejlelisterne: www.aalborg.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp

Vandrevne elværker 1890 til 1940: http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/bygninger/tema/elvaerker/rapport.pdf

Vind- og vandmøller, de gamle: www.moelle-forum.dk/index.php?id=35

Østjyske vandringer: www.genea.dk/ostjysk

Andre relevante

Gravstedarkiver -  http://www.gravstensarkivet.dk/news.php , http://www.dk-gravsten.dk/forside.php og www.findengrav.dk

Kramer Moltke, konservering - www.kramermoltke.dk

Fælleskonserveringen - www.faelleskonserveringen.dk

Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen - www.natmus.dk/sw6147.asp

Bevaringscenter Nordjylland - www.bcnord.dk

Grafisk Konservering - http://www.grafisk-konservering.dk/index.html

Dansk Historisk Fællesråd - www.historie-online.dk

Kulturministeriet - www.kum.dk

Landsforeningen til bevaring af foto og film - www.fotoogfilm.org

Museumstjenesten - www.museumstjenesten.com

Nordisk Konsevatorforbund - www.nkf-dk.dk

ODA - Organisationen danske arkiver - www.dkarkiver.dk

ODM - Organisationen danske museer - www.dkmuseer.dk

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - www.ssf.dk

Statens Arkiver - www.sa.dk

Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjyllandwww.lass1979.dk 


Memoryscan - http://www.memoryscan.dk/">www.memoryscan.dk

L