”Postkort og bøjler fra en svunden tid”

 

 

Interesserede gæster på åbningsdagen den 13. november 2017. 

  

Det er første gang, at egnens historie fra begyndelsen af 1900-tallet kan  opleves gennem postkortbilleder og firmabøjler. Den fortælles på 73 postkortplancher og 30 bøjleplancher sammen med de tilhørende firmabøjler.

 

Der indgår postkort fra arkivets samlinger med motiver fra byerne Elling, Gedved, Grumstrup, Kattrup, Lundum, Saaby, Tvingstrup, Vedslet, Vestbirk, Yding, Hovedgård, Ørridslev, Ørskov og Østbirk.

Bøjlerne er med navne fra firmaer i Østbirk, Hovedgård, Tvingstrup og Gedved.

Billedmaterialet viser bl.a. Saaby 1900, Tvingstrup 1900 og Østbirk by 1900, Hovedgård Realskole 1901, Grumstrup 1905, Elling1908, Den genfundne Bro over Gudenåen Vestbirk i 1909, Yding kirke 1910, Vestbirk Efterskole 1913, Ørskov 1920, Hovedgård Apotek 1920 og Kattrup 1925.

Fra Østbirk er der medtaget bøjler med firmanavne fra skrædderforretningerne J. Egvang, H. Sandgaard, L.Hjort Hansen og manufaktur og herreekvipering Johs. Jensen, G.Graversen, J. Therkelsen, Erik Therkelsen , Else & Erik, Hagbard hansen, J. Hansen og MiCa (Leo Jensen), systuen Oskar Jensen og Hotel Østbirk kro.

Fra Hovedgård er der ophængt bøjler fra skræddermesterne J. Mortensen og sønnen Hakon Mortensen,fra Grumstrup skræddermester N. Christensen, fra Tvingstrup skræddermester Th. Petersen og fra Gedved skræddermester Peter Aase Jørgensen.

Mange af skræddermestrene var meget aktive i lokalområdet. F.eks. var skræddermester Niels Christensen medstifter af Grumstrup forsamlingshuset ved oprettelsen i 1904 og formand fra 1904 til 1914.

 

Også skræddermester Peter Aase Jørgensen var særdeles aktiv i lokalsamfundet. Ikke mindst havde idræt hans store interesse, og han var medstifter af Gedved idrætsforening (GIF) i 1932. Under Danmarks besættelse fra 1940 til 1945 var Peter Jørgensen aktiv modstandsmand.

 

Bøjlerne har noget overraskende også ført frem til en dåbskjole af silke fra en faldskærm, som engelske flyvere under Danmarks besættelse fra 1940 til 1945 kastede ned med containere, der indeholdt våben, ammunition og sprængstof, på velegnede opsamlingsteder i Danmark, bl.a. på markerne ved herregården Borupgård og herregården Lillerup.

Anne Aase Boas f. Jørgensen viser dåbskjolen, som hun blev døbt i.

 

Dåbskjolen er håndsyet af skræddermester Peter Aase Jørgensen, Gedved, og der findes kun det ene eksemplar af den i hele verden. Den første og eneste gang dåbskjolen er blevet brugt, var da Else Gram Jørgensen f. Mikkelsen og Peter Aase Jørgensens datter Anne Aase Jørgensen  den 9.10.1949 blev døbt i Tolstrup kirke.

 

Verdens første kvindelige erotiske fotograf Mary Willumsens fotokunst af mere eller mindre nøgne kvinder på postkort er unikke. På udstillingen er 23 af hendes billeder er at finde på plancherne, ligesom nogle få af hendes postkort kan ses i 1:1.

 

Billederne er fra peroden 1915 -1920, hvor de blev optaget på badeanstalten ”Helgoland” ved københavn og brugt på postkort. Mary Willumsen producerede dengang over tusinde postkort om måneden alene til Scala Kiosk i København. Hun solgte dem til 25 øre pr. stk. Kioskejeren tjente betydeligt mere.

 

Mary Willumsens postkortbilleder bliver vist frem på udstillingen, fordi man indtil 1994 troede, at billederne var taget af Vestbirk Højskoles fotograf Marie Villumsen, et gådefuldt menneske med et dobbeltliv som vinterkysk højskolefotograf og sommervarm erotisk billedmager.

 

Det var først i 1994, at Mary Willumsens sande identitet blev afdækket og Marie Villumsen frikendt for at have fotograferet de vovede postkortbilleder. Vestbirk kunne samtidig sige sig fri for at have fostret en ”fæl” pornograf.

 

I dag er Mary Willumsens fotografier værdsat som fotokunst af høj karat

 

 Mary Willumsent levede fra 1884 – 1961. Marie Villumsen 1862 - 1924.

 

Det var billedarkivar Bjørn Ochsner ved Det kongelige Bibliotek, der i ”Fotografier i og omkring Danmark i indtil 1920 ” skrev, at det var Mary Villumsen udøver fotografisk virksomhed på Vestbirk Højskole og i en tilføjelse står ”Optagelser af badeliv 1918 udsendt på postkort”. Historien skulle således være god nok, og derfor troede man på den i hele otte årtier

 

Mary Willumsen fik i 1920 en tiltale af politiet i forbindelse med en sag om produktion og salg af illegale erotiske postkort. Selvom hun ikke blev dømt, kender man herefter ikke mere til hendes virksomhed.

 

Det var først, da den dansk amerikanske reklamefotograf Andrew Danemann i 1994 kontaktede Marie Villumsens familie. De kunne slet ikke godtage, at hun havde fungeret som producent af ”utugtige” billeder.

 

Dernæst kontaktede Andrew Danemann Mary Willumsens søn Svend Børge Larsen, som boede i Skagen. Han kunne bekræfte, at det var hans mor Mary Willumsen, der have taget postkortbillederne.

 

Det var således først i 1994, at Mary Villumsen blev frikendt for at have taget de erotiske postkortbilleder.

 

Historien om Marie Villumsen og Mary Willumsen kan læses i arkivets 25 års jubilæumsbog ”Sognearkivet1982 - 2007 i artiklen ”En fuser – pornografi fra Vestbirk?” af fhv. dyrlæge Anders Glavind, Østbirk.

Bogen kan fortsat købes i arkivet.

 

Udstillingen kan indtil oktober 2018 besøges i arkivets åbningstid mandage 13.00 – 17.30.

Det er gratis at besøge udstillingen og alle er velkomne på arkivet.