Gedved Egnsarkiv

      Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening

  • Egnshistorisk Forenings begynderkursus for slægtsforskningsinteresserede kom godt fra start.
  • Der var syv deltagere ud over instruktøren -Ebbe Rasmussen- som over tre formiddage fik en særdeles god og instruktiv start. Der fortsættes til efteråret. 
  • Kontakt Jørgen -30296307- hvis du er interesseret i at deltage.

 

BILLEDE AF SÅBY FORSAMLINGSHUSET EFTERLYSES!

Hvis nogen har et billede af Såby Forsamlingshus, vil Gedved Egnsarkiv gerne låne det til kopiering.

 

Årsskrift Egnshistorisk Forening 2017/18.

Årsskriftet er på 86 sider. Vi har endnu nogle få eksemplarer på lager, som ved henvendelse til Gedved Egnsarkiv kan købes for 50,-kr.

Udover beretning og regnskab fortæller årsskriftet om byvandring i Hovedgård og Kattrup, museumsbesøg på Stjernholm, foredrag om Prostitution i Horsens, Endelave og Vorsø og Fra plovdreng til skoleinspektør. Herudover artikler om Erindringer fra Gedved i 1960erne, En politibetjents erindringer, Højskoleforstander Peter Bojsen, Mindesten over Peter og Ingeborg Bojsen og Egild Holms første år i Gedved samt udstillingen Bøjler og postkort. 

 

Opbevarer du postkort og/eller firmabøjler fra lokalområdet derhjemme?

Så er Gedved Egnsarkivet meget taknemmelig for at modtage dem. Postkort enten som gave eller bare som lån til scanning/kopiering, hvorefter de retureneres med tak for lån. 

Arkivet savner bl.a. postkort med motiver fra områderne Assendrup, Eldrup, Bleld, Sattrup, Monbjerg, Møballe, Stensbjerg, Tolstrup og Yding.

Men alle postkort fra den gamle Gedved kommune og Lundum er særdeles velkomne. 

 

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  • Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  • Postkort med billeder fra den lokale egn.
  • Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  • Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  • Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  • Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  • Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen "Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

   

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.