Gedved Egnsarkiv

      Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening

  

 Foredrag ved forhenværende borgmester Eigil W. Rasmussen.

 

Efter Egnshistorisk Forenings generalforsamling den 28.2. 2019 var der et interessant foredrag ved forhenværende borgmester i den tidligere Gedved kommune Eigil W. Rasmussen, som fortalte om sit spændende liv fra landmand i Danmark og Island til gårdejer i Yding og borgmester i den tidligere Gedved  kommune.

 Eigil W. Rasmussen blev valgt ind  i  kommunalbestyrelsen i 1978.        

 

 

 

Eigil W. Rasmussen                 

blev borgmester i 1986, medlem af  Kommunernes Landsforening i 1998 og formand for Kommunernes Landsforening i perioden 2002 til 2006, hvor han havde den direkte kontakt til politikerne og ministrene på Christiansborg.,

Fra sin tid i Kommunernes Landsforening nævnte Eigil W. Rasmussen bl.a. en episode, som fandt sted på et af kommunernes landsmøder, hvor han som daværende formand for Kommunernes Landsforening gik på talerstolen, og bad daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen om at give kommunerne mere råderum til selv at styre den kommunale drift, for en lang tradition havde vist, at det var kommunerne bedst til, fordi de havde lokalkendskabet

Fra talerstolen svarede Lars Løkke Rasmussen, at kommunerne skulle lade være med at klynke og forventede, at de forstod, at det var nødvendigt med en statslig styring ovenfra.

Inden landsmødet havde venstre-folkene i folketinget udmeldt, at de overvejede, at lade staten overtage driften af folkeskolerne, for det måtte de kunne gøre bedre end kommunerne.

En overborgmester tog så ordet og sagdeHvis staten mente, de havde styr på at drifte, kunne de jo starte med at få togene til at køre til tiden”.

Eigild W. Rasmussen fortalte også fra sin tid som medlem og bestyrelsesformand i flere elforsyningsvirksomheder - Østjysk Energi, Dansk Energi og Eltra.

Efter at formanden Jørgen Hansen Møller havde takket Eigil W. Rasmussen for et interessant foredrag, sluttedes aftenens møde med fællessangen: Når vinteren rinder i grøft og i grav.

 

   

Lundum forsamlingshus

Forsamlingshuset, en levende kulturarv, på udstilling. 

Den 19. november 2018 kl. 14.00 åbnede Gedved Egnsarkiv en ny udstilling, som fortæller om forsamlingshuse, en dansk kulturhistorie.

154 plancher fortæller forsamlingshusenes historie og redegør for deres betydning før og nu.

Under menupunkt "Udstilling" er der en  kort beskrivelse af både den landsdækkende historie og om hver af de 14 forsamlingshuse, der engang var i arkivets dækningsområde. Tilsammen er de blevet et spejl, ikke blot om livet i et forsamlingshus før og nu, men også om 130 års kultur og politisk udvikling i de små landsbysamfund.

Udstillingen kan indtil oktober 2019 besøges i arkivets åbningstid, mandage 13.00 – 17.30.

Alle er velkommen.                              

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  • Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  • Postkort med billeder fra den lokale egn.
  • Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  • Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  • Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  • Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  • Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen "Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

   

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.