Gedved Egnsarkiv

       Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening.

 

 

Som følge af Coronavirus-situationen er Gedved Egnsarkiv midlertidig lukket.

 

 

Tyske flyvemaskiner i luften over Gedved den 9. april 1940. I baggrundes ses Borupgård.

 

Danmark besat af den tyske værnemagt.

Den 9. april 1940 blev Danmark besat. Allerede tidligt om morgenen trængte tyske styrker over den danske grænse, og 1000 bombemaskiner hang som truende sorte fugle over landet.

Det fik de ledende politikere og kongen til samme morgen at overgive sig og indgå den senere så berømte og berygtede samarbejdspolitik, som kom til at præge Danmark de følgende år.

 


Glimt fra en veltilrettelagt og udbytterig generalforsamling den 26.2.2020. Efter generalforsamlingen holdt lektor Jørn Buch et levende og meget interessant foredrag om genforeningen af Sønderjylland / delingen af Slesvig.

 


 

Fra åbningen af udstillingen "De nedlagte banker og sparekasser" i den tidligere Gedved kommune og Lundum. 

På udstillingen oplevede de besøgende ikke kun historien om de 17 nedlagte banker og sparekasser i lokalområdet, men også Danmarks bankhistorie fra 1736 til i dag. 

Syv af de lokale pengeinstitutter undgik heller ikke at blive udsat for bankrøveri, og det både med bombe, pistol, oversavet jagtgevær og dolk. Alle bankrøverierne er omtalt på udstillingen, og såvel de bankansattes som kundernes voldsomme oplevelse, samt politiets opklaringsarbejde er beskrevet. 

Besøg udstillingen og bliv ikke så lidt klogere på historien om de lokale banker og sparekasser fra start til ophør. Se venligst omtalen under  "Udstilling".

Der er gratis adgang hver mandag fra kl. 13.00 til 17.30 og alle er meget velkomne på arkivet.


 

Smid ikke arven ud! - afleverer den på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  • Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  • Postkort med billeder fra den lokale egn.
  • Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  • Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  • Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  • Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  • Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen "Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".  

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

 

 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.