Gedved Egnsarkiv

      Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening

 

 

Besøg udstillingen

Gedved Egnsarkiv har søndagsåbent den 26. maj fra kl. 10.00 til 14.00.

Få en god oplevelse og besøg udstillingen om forsamlingshuse, en dansk kulturhistorie.

Meget er sket og forandret gennem forsamlingshusenes snart 150-årige historie, og udstillingens fortæller ikke blot historien om de lokale forsamlingshuse og deres betydning før og nu, landshistorien er også medtaget.

Indtil midten af 1800-tallet var kroen, skolestuen og gårdens storstuer stedet, når folk på landet var samlet, men den rolle overtog forsamlingshuset i 1800-tallets slutning.

Gratis adgang, alle er velkomne.

 

Glimt fra en vellykket byvandring, hvor de 65 deltagere fik fortalt historien om det gamle Gedved.  Guiderne var Erik Winther, Jørgen Møller og Gerda Andersen.

 

 

 

Lundum forsamlingshus

Forsamlingshuset, en levende kulturarv, på udstilling. 

Den 19. november 2018 kl. 14.00 åbnede Gedved Egnsarkiv en ny udstilling, som fortæller om forsamlingshuse, en dansk kulturhistorie.

154 plancher fortæller forsamlingshusenes historie og redegør for deres betydning før og nu.

Under menupunkt "Udstilling" er der en  kort beskrivelse af både den landsdækkende historie og om hver af de 14 forsamlingshuse, der engang var i arkivets dækningsområde. Tilsammen er de blevet et spejl, ikke blot om livet i et forsamlingshus før og nu, men også om 130 års kultur og politisk udvikling i de små landsbysamfund.

Udstillingen kan indtil oktober 2019 besøges i arkivets åbningstid, mandage 13.00 – 17.30.

Alle er velkommen.                              

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  • Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  • Postkort med billeder fra den lokale egn.
  • Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  • Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  • Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  • Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  • Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen "Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

   

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.