Gedved Egnsarkiv 

        Egnshistorisk Forening          

Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening

 Årsskriftet 2017/18 for medlemmer er netop udgivet.

På 82 sider fortælles om årets mange spændende begivenheder.

 

Slægtsforskning.

 Slægtsforskning for absolut nybegyndere opstart onsdag den 7. marts, se tilbud menupunkt nyhedsbrev under Egnshistorisk Forening. 

 

Opbevarer du postkort og/eller firmabøjler fra lokalområdet derhjemme?

Så er Gedved Egnsarkivet meget taknemmelig for at modtage dem. Postkort enten som gave eller bare som lån til scanning/kopiering, hvorefter de retureneres med tak for lån. 

Arkivet savner bl.a. postkort med motiver fra områderne Assendrup, Eldrup, Bleld, Sattrup, Monbjerg, Møballe, Stensbjerg, Tolstrup og Yding.

Men alle postkort fra den gamle Gedved kommune og Lundum er særdeles velkomne. 

 

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  •       Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  •       Postkort med billeder fra den lokale egn.
  •       Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  •       Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  •      Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign. Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  •       Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  •       Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen " Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

   

 Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

            Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.