Gedved Egnsarkiv

      Egnshistorisk Forening          

 Udflugter-Foredrag-Møder-Nyhedsbrev-Årsberetning-Bestyrelsen.

se menupunkt Egnshistorisk Forening

 

Forsamlingshuset, en levende kulturarv, på udstilling.

Den 19. november 2018 kl. 14.00 åbner Gedved Egnsarkiv en ny udstilling, som fortæller om forsamlingshuse, en dansk kulturhistorie.

Udstillingen består af 154 plancher, som fortæller forsamlingshusenes historie og redegør for deres betydning før og nu.

Udstillingen kan indtil oktober 2019 besøges i arkivets åbningstid, mandage 13.00 – 17.30.

Alle er velkommen.

 

Glimt fra et vellykket og interessant fordrag om Vitus Bering. 

Torsdag den 8. november fortalte Ejgild Holm levende og interessant om en af verdens store opdagelsesrejsende, Vitus Bering, der stammer fra Horsens. Bering opdagede i 1728, at Asien og Amerika er adskilte kontinenter, og i 1741 kortlagde han som den første Alaskas vestkyst. Hvor Columbus bandt verden sammen mod vest, gjorde Bering det mod øst.

Endnu i begyndelsen af 1700-årene vidste man ikke, om Sibirien var landfast med Amerika. Derfor udsendte Zar Peter den Store (1672-1725) den første Kamtjatka-Ekspedition i 1725, med Vitus Bering som lederen. Efter en lang og besværlig rejse gennem Sibirien nåede ekspeditionen til Kamtjatka, hvor man organiserede en lejr og byggede skibe. Den 13. august 1728 sejlede Bering rundt om Sibiriens nordøstlige hjørne og fastslog dermed, at der var vand mellem Asien og Amerika,    Den anden Kamtjatka-Ekspedition, eller Den Store Nordiske Ekspedition, blev den største, verden nogensinde har set. Den omfattede 10.000 mand. Vitus Bering var øverste chef med ansvar for ekspeditionens organisering. Hans opgave var at finde og kortlægge den hidtil ukendte amerikanske vestkyst. Berings skib nåede Amerika den 15. juli 1741, og man påbegyndte kortlægningen af kysten. På vej hjem strandede hans skib på en lille øde og træløs ø, og mandskabet måtte overvintre i nedgravede hytter af drivtømmer. Mange af mændene døde, deriblandt Vitus Bering, som blev begravet på øen.  Øen bærer i dag navnet Bering Øen.

                     
           

Under Egnshistorisk Forening/Udflugter er der fortalt om en spændende tur til Stensballegård.

 

Smid ikke arven ud! - aflever den  på Gedved Egnsarkiv.

Arkivet varetager bevaringen og formidlingen af den lokale kulturarv og er stedet, hvor man som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.Men arkivet har kun den del af kulturhistorien, som bliver indleveret. Hvad er dit egnsarkiv interesseret i at modtage? Vi er interesseret i alle slags materialer fra private, firmaer, foreninger m.fl.,  bl.a.

  • Gamle og nye fotografier (også digitale billeder) fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel og fra huse, gårde og godser m.m.
  • Postkort med billeder fra den lokale egn.
  • Gamle telefonbøger fra lokalområdet.
  • Skriftligt materiale (også digitaliseret) som f.eks. skøder, aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, kort, matrikelkort, dagbøger, protokoller, notater, breve, dokumenter, regnskaber.
  • Trykt litteratur om egnen, opslagbøger o.lign.
  • Dias, lydbånd, smalfilm og videooptagelser m.m.
  • Bøger skrevet af lokale forfattere.

Hvis man for nuværende ikke ønsker, at give nævnte materialer til Gedved Egnsarkiv, kan man sikre sig mod, at de ikke blive skrottet i affaldscontaineren, og i stedet bliver gemt for eftertiden,ved at vedhæfte dem  skrivelsen "Skal til sin tid afleveres til Gedved Egnsarkiv".

   

Arkivets adresse er: Kirkevej 5a, 8751 Gedved.   

Under vejviser-menuen finder du en rutevejledning med link til Googlemaps. 

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.

 Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv inkl. arkivlederen er alle frivillige og ulønnede. 

  

Telefon og mails besvares i arkivets åbningstid.