Egnshistorisk Forening.

 Egnshistorisk Forening arrangerer foredrag, ture, byvandringer og udflugter for foreningens medlemmer.

Gedved Egnsarkiv og Egnshistorisk Forening har fælles bestyrelse, som forestår foreningens virke og fastsætter statutter for arkivarbejdet. 

På billedet giver Thyra Dannebod ordre til at bygge Dannevirke.