Arkivet har brug for din hjælp               Bliv medlem og modtag årsskriftet gratis.

De billeder og tekstmaterialer som arkivet løbende modtager fra personer og virksomheder i  lokalsamfundet bliver, efter registrering, arkiveret i syrefrie kuverter, mapper og kasser, således at de er sikkert bevaret for eftertiden.

Desværre er syrefrie indpakning og  andet arkiveringsmateriale meget dyre.

Dyre bekendtskaber er bl.a. også vedligeholdelse af  IT-udstyr, eludgifter og arkivets medlemsskab af Sammensltutningen af Lokalarkiver (SLA). Medlemskabet af SLA giver alle brugere af en PC adgang til arkiv.dk. og til arkivets  billeder og tekstmaterialer.

Uden medlemskaber ville det ikke fortsat være muligt at arkivere de indleverede billeder / materialer på  forskriftsmæssig  og betrykkende vis.

Tusind tak til alle jer som allerede er medlem.

Velkommen til alle nye medlemmer.

- sammen  passer vi på lokalhistorien.