Arbejdsmøde - dagens arbejde planlægges. 

Arkivets medarbejdere og arbejdsfordeling:

Kurt Hartvigsen - Arkivleder.

Sonja Hagsteen Jensen - Klargøring , registrering  og arkivering af skrevne arkivalier og billeder , samt servicering ( kaffe m.m. inkl. indkøb) og kagelisten.

Ejvin Friis Sørensen -  Registrering af skrevne arkivalier og billeder, film og lydbånd, udstilling, filmvisning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Ingrid Andersen - Modtagelse af HF og ØB/ØJ Aviser samt registrering og arkivering af avisudklip.

Niels Peter Andersen - Læsesalen og modtagelse af HF og ØB/ØJ aviser samt registrering og arkivering af avisudklip. Arkivering af arkivalier  A- og B arkiv.

Hans Peter Pedersen - Læsesalen , registrering af bøger og arkivering af  arkivalier A-, B - og C-arkiv.

Vagn Christensen -  Slægtsforskning og formidling af egnens historie samt  avisudklip.

Niels Riis-Vestergaard - specialopgaver.

 

Kontaktperson for Lundum: Hanne Skovsgaard.

IT-systemer: Simon Dengsøe.

Webmaster: Jesper Bech-Dalstrup.

Hjemmesiden  - opdatering front-end:  Jørgen Hansen Møller og Ejvin Friis Sørensen
 
 

Arkivets bestyrelse:

Formand: Jørgen Hansen Møller, Gedved tlf.: 3029 6307

Næstformand: Niels Olsen, Tvingstrup, tlf.: 25371918

Kasserer: Erik Winther, Gedved, tlf. 2149 5317

Sekretær: Else Vang Jessen, Hovedgård, 61 76 37 60

Bestyrelsesmedlem: Maren Olesen, Østbirk

Bestyrelsesmedlem: Gerda Andersen, Gedved

Bestyrelsesmedlem: Robert Søkær Lauersen, Gedved,  30 12 71 41

1. suppleant:  Hanne Skovsgaard , Lundum, 20 20 30 54.  

2. suppleant:  Per Teglborg, Hovedgaard,25 32 12 11