Arbejdsmøde - dagens arbejde planlægges. 

 

Arkivets medarbejdere og arbejdsfordeling:

Kurt Hartvigsen - Arkivleder.

Sonja Hagsteen Jensen - Klargøring , registrering  og arkivering af billeder , samt servicering og kagelisten.

Ejvin Friis Sørensen -  Registrering af billeder, film og lydbånd, Facebook administrator , opdatering hjemmeside (Front End),  udstilling  plancher og opsætning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Ingrid Andersen - Modtagelse af udklip HF og ØB/ØJ aviser samt registrering og arkivering af avisudklip.

Hans Peter Pedersen - Læsesalen, registrering af bøger, skriftligt materiale, film og arkivering af arkivalier læsesal, A-arkiv, film, udstilling opsætning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Helga Kirstine Sørensen - billedregistrering og arkivering af billeder.

Niels Riis-Vestergaard - Specialopgaver, indsamling af oplysninger til udstillinger.

Kontaktperson for Lundum:

IT-systemer:  Simon Dengsøe.

Webmaster:Jesper Bech-Dalstrup.

Arkivets bestyrelse: 

Formand: Jørgen Hansen Møller, Gedved tlf.: 3029 6307

Næstformand: Jens Glavind,  Østbirk, tlf. 7578-0365

Kasserer: Erik Winther, Gedved, tlf. 2149 5317

Sekretær: Else Vang Jessen, Hovedgård, 61 76 37 60

Bestyrelsesmedlem: Brian Mejer Thomsen, Tvingstrup, tlf. 2462-9794

Bestyrelsesmedlem: Gerda Andersen, Gedved

Bestyrelsesmedlem: Robert Søkær Lauersen, Gedved,  30 12 71 41

1. Suppleant: 

2. Suppleant:  Per Teglborg, Hovedgaard,25 32 12 11