Arbejdsmøde - dagens arbejde planlægges. 

Arkivets medarbejdere og arbejdsfordeling:

Kurt Hartvigsen - Arkivleder.

Sonja Hagsteen Jensen - Klargøring , registrering  og arkivering af billeder , samt servicering og kagelisten.

Ejvin Friis Sørensen -  Registrering af billeder, film og lydbånd, udstilling - plancher og opsætning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Ingrid Andersen - Modtagelse af HF og ØB/ØJ Aviser samt registrering og arkivering af avisudklip.

Hans Peter Pedersen - Læsesalen, registrering af bøger, skriftligt materiale, film og arkivering af arkivalier læsesal, A-arkiv, film, udstilling - opsætning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering. 

Niels Riis-Vestergaard - Specialopgaver, indsamling af oplysninger til udstillinger.

 

Kontaktperson for Lundum: Hanne Skovsgaard.

IT-systemer: Simon Dengsøe.

Webmaster: Jesper Bech-Dalstrup.

Hjemmesiden  - opdatering front-end:  Ejvin Friis Sørensen
 
 
Arkivets bestyrelse:

Formand: Jørgen Hansen Møller, Gedved tlf.: 3029 6307

Næstformand: Jens Glavind, Præstemarken 12c, Østbirk, tlf. 7578-0365

Kasserer: Erik Winther, Gedved, tlf. 2149 5317

Sekretær: Else Vang Jessen, Hovedgård, 61 76 37 60

Bestyrelsesmedlem: Brian Mejer Thomsen, Tremhøjvej 2, Tvingstrup, tlf. 2462-9794

Bestyrelsesmedlem: Gerda Andersen, Gedved

Bestyrelsesmedlem: Robert Søkær Lauersen, Gedved,  30 12 71 41

1. Suppleant: Hanne Skovsgaard, Torpvej 38, Lundum, tlf. 2020-3054

2. Suppleant:  Per Teglborg, Hovedgaard,25 32 12 11