Arbejdsmøde - dagens arbejde planlægges. 

Arkivets medarbejdere og arbejdsfordeling:

Kurt Hartvigsen - Arkivleder.

Sonja Hagsteen Jensen - Klargøring , registrering  og arkivering af billeder , samt servicering og kagelisten.

Ejvin Friis Sørensen -  Registrering af billeder, film og lydbånd, udstilling - plancher og opsætning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Ingrid Andersen - Modtagelse af HF og ØB/ØJ Aviser samt registrering og arkivering af avisudklip.

Hans Peter Pedersen - Læsesalen, registrering af bøger, skriftligt materiale, film og arkivering af arkivalier læsesal, A-arkiv, film, udstilling - opsætning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering. 

Niels Riis-Vestergaard - Specialopgaver, indsamling af oplysninger til udstillinger.

 

Kontaktperson for Lundum: Hanne Skovsgaard.

IT-systemer: Simon Dengsøe.

Webmaster: Jesper Bech-Dalstrup.

Hjemmesiden  - opdatering front-end:  Jørgen Hansen Møller og Ejvin Friis Sørensen
 
 
Arkivets bestyrelse:

Formand: Jørgen Hansen Møller, Gedved tlf.: 3029 6307

Næstformand: Niels Olsen, Tvingstrup, tlf.: 25371918

Kasserer: Erik Winther, Gedved, tlf. 2149 5317

Sekretær: Else Vang Jessen, Hovedgård, 61 76 37 60

Bestyrelsesmedlem: Hanne Skovsgaard , Lundum, 20 20 30 54. 

Bestyrelsesmedlem: Gerda Andersen, Gedved

Bestyrelsesmedlem: Robert Søkær Lauersen, Gedved,  30 12 71 41

Suppleant:  Per Teglborg, Hovedgaard,25 32 12 11