Besøgende gransker  et lille udpluk af egnsarkivets billeder.

 

Fakta om Arkibas og Arkiv.dk 

Der findes ca. 650 lokal- og stadsarkiver i Danmark (Ca. 580 af dem er lokalarkiver, heriblandt Gedved Egnsarkiv) som bidrager med materiale til arkiv.dk.

Ca. 60 af landets store professionelle lokal- og stadsarkiver bidrager med materiale.  De fleste små lokalarkiver drives som foreninger af frivillige.

Der er ca. 4.000 frivillige tilknyttet arkiverne. De lægger årligt et stykke frivilligt arbejde svarende til mindst 325 årsværk. Hertil kommer omkring 200 ansatte samt ca. halvt så mange i flexjob, seniorjob osv.

Arkiverne har siden slutningen af 1980-erne arbejdet med at registrere billeder og originalpapirer elektronisk.

Arkiverne har indtil nu registreret 3.735.747 originaldokumenter og billedmateriale elektronisk. Af dem er

2.830.676 tilgængelige på nettet. Der offentliggøres i gennemsnit 35.000 nye registreringer om måneden.

På Arkiv.dk kan man blandt andet finde:

 • Fotografier
 • Dagbøger
 • Stedsbeskrivelser
 • Notater
 • Plakater
 • Breve
 • Regnskaber
 • Dias
 • Lydbånd
 • Smalfilm
 • Videooptagelser

Materialet stammer primært fra lokalområdernes virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Nogle af de deltagende stadsarkiver opbevarer desuden arkivalier fra kommunale forvaltninger.

Det ældste materiale i det digitale arkiv daterer sig tilbage til 1600-tallet.

Sammenslutningen af Lokalarkiver vurderer, at de danske lokal- og stadsarkiver ligger inde med omtrent

50 millioner billeder og langt over 200 hyldekilometer originalpapirer.

Siden lanceringen af Arkiv.dk den 20. februar 2015 har siden haft 4.198.256 besøg, og der er vist 55.455.481 sider.

Materialet på Arkiv.dk er omfattet af almindelige regler for ophavsret.

Arkiverne tager med glæde imod arkivmateriale af enhver art. Både gammelt og nyt.

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 2,5 mio. kr. til videreudviklingen af Arkibas og www.arkiv.dk.

Beløbet dækker to tredjedele af udgifterne til udviklingen, mens resten afholdes af arkiverne selv i fællesskab.

Læs mere om Arkibas og Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk 

Arkivet har brug for din hjælp.

Hvis du ligger inde med "en lille bid af lokalhistorien", herunder f.eks. skriftligt materiale om bebyggelse og veje, institutioner, erhverv, foreninger, hændelser og personalhistorie samt fotografier og smalfilm af huse og /eller mennesker i den tidligere Gedved kommune og Lundum, vil Gedved Egnsarkiv være yderst taknemmelig for at modtage dette.

Desuden indsamler vi viden om nutiden til glæde for eftertiden.

Hvis aflevering af materialer ikke kan ske i arkivets åbningstid, kan anden aftale træffes med arkivlederen. 

Læsesalen.

En model af Vestbirk Garn- og Trikotage Fabrik, som den så ud omkring 1875. Fabrikken nedbrændte i 1920 og blev derefter købt af Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg (HOFV), som her byggede Vestbirk Vandkraftværk. Produktionen af det hvide lys blev påbegyndt den 2. december 1924.

Du har også mulighed for at købe arkivets bøger (se under faneblad butik) bl.a.: Danmarks Teglværker bind 1. De historiske teglværker i Horsens kommune, Oplevelser, erfaringer og minder fra otte årtier (fra landbo til bybo), Vand, Kraft & Værker, Slægtsforskning i ældre kilder (nyhed), Slægtsforskerens Hvem - Hvad - Hvor, Herregården Urup, Bryrupbanen, Yding - en landsby - et sogn - en egn samt Huse & Gårde i Gedved og Omegn.