Oversigt:  

 

 1. Hovedgaard - Saadan var det engang
 2.  liv med ler Keramikværksteder på Horsensegnen bl.a. Sattrup, Lundum, Gedved og Hovedgård.
 3.  Østbirk landsby stationsby industriby
 4. Yding - en by - et sogn -en egn.
 5. Tur - retur til Vestbirk Vandkraftværk og Den Genfundne Bro
 6. Bygholm Park - i lyst og nød
 7. På tur med Bryrupbanen til Søhøjlandet
 8. Hovedgaard - Byen omkring skoven.
 9. Jernbanernes ventesale var verdens største kunstgalleri.
 10.  Drengesind - Hans Peter Hjorths barndomsminder fra Tvingstrup.
 11.  
 12. En Tvingstrupsabotørs oplevelser - en  fortælling om oplevelser under 2. verdenskrig.                 
 13.  Vandets kulturhistorie i Danmark                                                                              
 14. Hovedgård - en by under forandring
 15.  Erindringsglimt
 16. Danmarks Teglværker - bind 1: De historiske teglværker i Horsens kommune
 17. Oplevelser, erfaringer og minder fra otte årtier (landbo til bybo).
 18. Vand, Kraft &Værker -  900 år med Gudenåens arbejdskraft 
 19. Tvingstrup Borgerforening 1966- 2006, 40 års jubilæums festskrift 
 20. Hovedgård - Stationsby med vokseværk .
 21. Hovedgård skole 1960 - 2010 (og skolerne i gamle dage i de omkring liggende landsbyer) 
 22. Slægtsforskning i ældre kilder
 23. Slægtsforskerens Hvem Hvad Hvor
 24. Urup - en herregård og dens ejere
 25. Huse og Gårde i og omkring Gedved 
 26. Sognearkivet i Gedved 1982 - 2007  


                                                             
 

Hovedgård – Sådan var det engang

Fra en kornmark til en plet med en lille stationsby til en større by uden station.

Bogen er den femte i rækken af bøger om Hovedgård

Udgivet af: Foreningen til Hovedgårdbogens udgivelse

Redaktør Else Vang Jessen

ISBN 978-87-992295-4-3

Pris kun 150,- kr.

 


 

    

 

 

 

 

 

 

Liv med ler - Pottemagere og keramikere i Horsens-området gennem 130 år.

2020 Ole Møller Andersen og Flemming Ahlgreen

En fortælling i ord om og med flotte billeder af lertøj på Horsens-egnen. Bogen fortæller bl.a. historien om keramikværkstederne og deres ejere i Sattrup, Lundumskov, Gedved og.Hovedgård. Bogen beskriver pottemagernes liv, arbejdsbetingelser og den keramik, som de fremstillede. Samtidig guider den læseren gennem den udvikling, som faget har gennemgået de seneste 130 år. Udover at bogen er en vigtig brik i lokalhistorien, rammer den også den generelle og aktuelle interesse for keramik. 

ISBN 978-87-972434-0-4

Pris: kun 249,- kr 

 


 

 

Østbirk - landsby - stationsby - industriby

Forfatter Allan Leth Frandsen

Indhold: Allerede i 1890-erne var Østbirk blevet et lokalt servicecentrum med læge, dyrlæge, apotek og telefoncentral. Da jernbanen kom i 1899 , blev Østbirk en moderne stationsby med et bredt udvalg af butikker, eget elværk, vandværk, kolonihaver – og avis. Senere fik byen også biograf, industri og store villakvarterer. Alt det og meget mere kan man  læse om i den første bog

Pris: kun 100- kr 

 


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Yding - en landsby - et sogn - en egn

Ole Stig Johannesen

En beskrivelse af Yding sogn gennem tiderne. Omtale af skolen, kirken, gårdene og deres ejere.

ISBN 87-981704-3-0

Pris: kun 50,- kr.

Bemærk: Egnsarkivet har kun få eksemplarer tilbage.

 


 

 

  

Dræbt i krig.

Bogen fortæller historien om forfatterens 21- årige søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, der den 1. oktober 2005 blev dræbt af en vejsidebombe ved al-Hartha i Sydirak under sin deltagelse de danske styrkers krigsførelse i Irak-krigen, 

Der redegøres for det problematiske i, at de Danske styrkers delttagelse i Irak-krigen hvilede på et snævert flertal i Folketinget og uden et klart FN-mandat bag sig, hvorved krigen ikke blev støttet af den internationale folkeret.

Bogen omtaler omtaler også, at  politikernes fremstillede Irak-krigen som et fredsprojekt, hvor vi er de gode.  De opfordrer stærkt unge mænd til at deltage i løsningen af konflikten i det fjerne land, hvor vi var uønskede.  Politikerne og meningsdannere har let spil. men de har også et uhyre stort ansvar for, at de kun fortæller den halve sandhed og taler den lige ind i ungdommens hjerter.

Efter læsning af bogen.  Bogen er tankevækkende læsning og kan anbefales til alle, og ikke mindst til de unge soldater (og deres familie), der påtænker at lade hverve til krig i udlandet.

Forfatter: Johan Kirkmand

Udgivet af: Forlaget Documentas

Antal sider 79.

ISBN 10: 87-91345-72-3

Pris kun 50,- kr.    Udsolgt - kan læses i arkivet.


 

Tur - retur til Vestbirk Vandkraftværk og Den Genfundne Bro

Turen starter med at fortælle historien om middelalderens munke og deres viden om mølledrift og vandkraft . Turen går turen forbi den Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik og  Vestbirk Vandkraftværk , Den Genfundne Bro, Bryrupbanestien, og den slutter med en onmtale af kanosejlads på Gudenåen.

Forfatter Anne-Mette Knudsen

Sats og produktion Lundvig Grafisk / Antikvariat Horsnæs 1. udgave  2018

19 sider

ISBN 9788799 257966

Pris 25,- kr.


 

Bygholm Park - i lyst og nød.

Bygholm Park blev anlagt i 1812 på et tidspunkt, hvor Danmark var midt i en stor økonomisk krise efter Krigen mod England 1807-1814.

Udover fortællingen om haveanlæggets er der også medtaget en omtale af, at parkens område  i årenes løb har været anvendt til mange forskellige formål, som man ikke umiddelbart forbinder til en herregårdspark.

I en kort årrække lå der blandt andet en zoologisk have i parken og den nedlagte møllebygning blev under og efter 2. Verdenskrig anvendt som boliger for nogle af byens socialt dårligt stillede indbyggere.

Forfatter Anne-Mette Knudsen.

14. sider.

Sats og produktion Forlaget Horsnæs

ISBN -NR. 978-87-992579-3-5978-87-970025-0-5

Pris 25,- kr.


 

På tur med Bryrupbanen til Søhøjlandet

Med udgangspunkt i Horsens Statsbanestation får læseren mulighed for  at opleve Horsens-landet og Søhøjlandet  gennem guidede ruter i områdets meget smukt landskab.

Hæftet fortæller også historien om den svundne Bryrup-Silkeborg jernbane, der lukkede i 1968

Forfatter Niels S. Lundvig.

12 sider

ISBN 978-87-970025-0-6

Pris 25,- kr. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedgård – Byen omkring skoven.

I bogen fortælles bl.a. om gården som blev til by. Dagligliv på Lille Hovedgård. Hovedgård private realskole. En tur i biffen. Hovedgård borgerforening. Midsommerfest i Hovedgård.

Udgivet af: Foreningen til Hovedgårdbogens udgivelse

ISBN 978-87-992295-3-6 1. oplag 2017 - 180 sider.

Pris 140,- kr.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernbanernes ventesale var verdens største kunstgalleri.

Af Johan Kirkmand og Kay Kjerkemand

Indhold:

I 1905 blev jernbanernes ventesal til kunstgallerier. Hvert år blev billederne flyttet til en anden ventesal.

I bogen fortælles om Danmarks største - for ikke at sige verdens største - vandreudstilling,  som skulle tjene folkeoplysningens mangfoldige, perspektivrige grene.

Antal sider 39.

ISBN 978-87-982564-2-7.  oplag 2017

Udgivet af:  Forlaget Elbæk 

Tilbudspris kun 40,- kr. 


 

 

Familien på Dyrkærvej .

I foråret 1924 flyttede en famile med 3 drenge ind i det gamle bindingsværkhus på dyrkærvej 2 i Tvingstrup. Den yngste Hans Peter Hjort var dengang 3år.

Bogen fortæller om Hans Peter Hjorts oplevelser i barndommen. Det er samtidig en spændende fortælling om skoletiden og datidens mennesker,køretøjer, huse og gårde i Tvingstrup.

Et af datiden køretøjer som havde drengenes store interesse var petroleumvognen, en hestetrukket grøn tankvog med skruebremse og kaleche.

På et indlagt kort vises hvordan Tvingstrup by så ud før jernbanen fik dobbeltspor og med en beskrivelse af bygningernes anvendelse.

Udgivet af forfatteren Hans Peter Hjorth, Fredricia i 2004.

Forsiden: Trimhøj.

Tilbudspris kun 30,- kr. 


Prostitution og Grundloven 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prostitution og Grundloven

Af  ph.d. Merete Bøge Pedersen

 Bogen anlægger et helt nyt perspektiv på prostitutionens historie i Danmark, nemlig det, at indgrebene mod de prostituerede omkring 1900 ikke var i overenstemmelse med de frihedsrettigheder, som grundloven burde have sikret.

I bogens første del afdækker forfatteren indholdet og motiverne bag vedtagelsen af prostitutionslovgivningen, ligesom hun fremfører væsentlige temaer som sundhed og moral i samtidens prostitutionsdebat. Prostitutionsdebatten står i fokus i bogens anden del. Forud for vedtagelsen af prostitutionslovgivningen hørtes ingen kritiske røster , men dette ændrede sig kraftigt mod slutningen af 1970'erne, som til sidst resulterede i lovrækkens ophævelse i 1906.

ISBN 978-87-635-0585-7 Hæftet - 1. oplag 2014 - 325 sider

Vejledende pris 250,- kr.

Tilbudspris kun 150,- kr. 


 

 

 En Tvingstrupsabotørs oplevelser

under anden verdenskrig

Af Johan Kirkmand

Indhold:

Tvingstrupsabotøren Hans Peter Hjort Pedersens  oplevelser under Anden Verdenskrig.

Beretningen er ordret nedskrevet, rettet, suppleret  og godkendt af Hans Peder Hjort, hvorefter et personligt kildemateriale fra Den anden Verdenskrig 1939 til 1945 foreligger.

ISBN 978-87-982564-0-3.  oplag 2016

Udgivet af:  Forlaget Elbæk

Pris 50- kr.

 


 

 

Vandets kulturhistorie i Danmark

Af Anne-Mette Knudsen

Indhold:

Vandets oprindelse på jorden; Vandets symbolske og religiøse betydning; Tro og overtro knyttet til havet, havets magiske væsener; Døden - sømandens følgesvend; Skibsbyggeri og skibstyper i Danmark; Forsvar til søs; Danske søslag; Det nationale sørøveri i 1100 - 1800; At finde vej til søs;

Marinarkologi: Havet omkring Danmark; Danmarks fjorde; Havnevæsents udvikling og historie; fiskeriets kulturhistorie; strandninger og strandet; Landvinding og genopretning af naturområder; enge, moser og andre vådområder; Danmarks søer; Mange bække små; Pramfarten på de danske vandløb; Vandmøller og vandkraftens udnyttelse; Vandkraftværkernes elproduktion; Vandforsyning, vandkunst og hygiegne; Københavns kloakering og vandforsyning; Hemmeligheder, lokum og wc; Gennem ild og vand: Renlighed er en god ting; Vand og sport; En have så køn.

 ISBN 978-87-99257942. 1. oplag 2016 - 312 sider.

Udgivet af:  Horsnæs

Pris 140,- kr.

  


 

 

Klokkeklart - Østbirk 1947 - 1967.

Af Jørn Damgaard Andreasen 

Bogen er en erindringsbog med fokus på, hvad der skete i og omkring  Østbirk i årene 1947 - 1967. Perioden er identisk med de første 20 år af forfatterens liv. Han fortæller om sin opvækst, og hvordan dagligdagen på landet dengang formede sig ved en større landsby. Bogen slutter med en stemningsbeskrivelse i og omkring Østbirk i efteråret 2014.

ISBN 987-87-7153-099-5 -   1 oplag  2015 - 357 sider.

Pris 200,- kr. 

                                                                                                                  

   

Fra det gamle Lundum - Hansted 

Bogen fortæller om tiden fra sogneforstanderskab i1841 til sogneråd, som blev afløst af byråd  ved kommunesammenlægningen i 1970 . Det er også historien om Hansted og Lundum kirker, tiden under besættelselsen af fhv. sognepræst Jens Kjærsgård, skolerne i det gamle Lundum - Hansted og om ejendomme på Hansted mark og pottemagere i Hansted og Egebjerg.

 Udgivet af: Lokalhistorisk studiesamling

 ISBN 87 - 982706-2-1 1. oplag 1987 - 124 sider.

Pris 50,- kr.

 
 


 

                 

Hovedgård – En by under forandring.

Bogen har fokus på den nære fortid og fortæller bl.a. historien om eneren på apoteket, tre generationer på savværket, urmageren og urpasserlauget, fjernvarme i lidt mere end 50 år, Gedved kommunes første borgmester og dengang Hovedgård kom på det musikalske landkort.

Udgivet af: Foreningen til Hovedgårdbogens udgivelse

ISBN 978-87-992295-2-9 1. oplag 2013 - 166 sider.

 

Pris 125,- kr.

 


 

  Af Ingrid M.A. Skadhede. 

Ingrid Skadhede, der blev født den 15. juli 1935, fortæller i bogen "Erindringsglimt" med glæde og intensitet om hendes utallige oplevelser fra opvæksten i Eriknauer. Bogen er rigt illustret med billeder, datoer, mennesker og steder, der alle står klart i hendes erindringer. Ved at læse bogen vil man også kunne huske nogle af ens egne oplevelser og glædes derved.

  ISBN: 978-87-997942-0-1. Indbundet 1. oplag 2014 - 240 sider. Format 15,2 x 21,6 cm.

 Pris kun 150,- kr.       

___________________________________________

 

 

 

Danmarks Teglværker bind 1. De historiske teglværker i Horsens kommune 

Af Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen

Bogen omtaler de 48 teglværker, der har været i Horsens kommune. De ældre teglværker fordeler sig på små lokalt orienterede bonde-teglværker, der kun producerede i få år til den allernærmeste omegn,  og de store teglværker i og omkring Horsens, der fra 1770 til 1996 brændte millioner af mursten og andre teglprodukter samt enkelte andre, der drog fordel af jernbanerne. Teglværkerne er identificeret ved Dansk Folkemindesamlings topografiske numre og løbenummer.

ISBN: 978-87-89994-34-6 . Indbundet - 1. oplag 2014 - 256 sider 

Under halv pris, kun 100,- kr. 

  


 

 

Oplevelser otte årtier 1

Oplevelser, erfaringer og minder fra otte årtier. 

Af Henning Stougaard

Bogen beskriver en tid, hvor der er sket store forandringer i Danmark. Landbrugets mekanisering og senere samfundets globalisering.

 C57852P . Hæftet - 2. oplag 2013 - 269 sider

Pris  100,- kr.  


 

 

Vand, Kraft & Værker - 900 år med Gudenåens arbejdskraft

af Allan Leth Frandsen, museumsinspektør ved Den Gamle By  i Århus.

Bogen er den første bog, der fortæller om Gudenåens kulturhistorie på strækningen fra Gudenåens udspring i Tinnet krat til Mossø. I et levende og letlæseligt sprog og med mange illustrationer fortælles om Gudenåens betydning for de mange mennesker, der i 900 år har levet langs åen. Her har de tjent til livets opretholdelse, mens vandet har arbejdet på kornmøllerne, papfabrikkerne, tekstilfabrikken og Vestbirk Vandkraftanlæg. Bogen fortæller også om klostrene, Gudenåens badebassiner, de hellige kilder, kanofarten og fiskeriet.

ISBN 978-87-983347-2-7. Hæftet - 2.oplag1995 - 103 sider

Normalpris 96,- kr.  -  Spar 36,- kr.

Pris udsalg kun 50,- kr.


 

Tvingstrup Borgerforening.

Festskriftet om Tvingstrup Borgerforening fortæller i tekst og billeder om 40 års udvikling og lokalhistoriske begivenheder  i  Tvingstrup, en by der, med  tidligere medlem af Gedved kommunalbestyrelse Chr. Madsens ord, er for stor til at græde, men for lille til at bande.

Også for tilflyttere til Tvingstrup giver læsningen af jubilæumsskriftet en god indsigt i lokalhistorien.

 Redaktion og tekst Thøger Jeppesen.

1. oplag 2006 - 37 sider - hæftet.

Pris kr. 20,-

.


 

 

Hovedgård - Stationsby med vokseværk

Fortæller om en hjemstavns historie og det liv, der er levet og bliver levet, bl.a. historien om, hvordan markerne og gårdene blev til Hovedgård by og om livet på Hovedgård teglværk og derefter.

Udgivet af: Foreningen til Hovedgårdbogens udgivelse

ISBN 978-87-992295-1-2. 1. oplag 2009 - 132 sider.

Pris 125,- kr. 


 

  

 

Hovedgård Skole 1960 - 2010

Bogen, der blev udgivet i anledning af Hovedgård skolens 25 års jubilæum i 2010, fortæller om skolens liv før og nu, samt om skoleliv for mange år siden i Ørridslev, Vedslet, Grumstrup, Åes-Gansted, Tvingstrup, Ørskov og om at være elev på Hovedgård realskolelev i tiden fra 1900 til 1962.

ISBN: 978-87-9940-89-0-0. Hæftet - 1. udgave - 2010

 Bogen er udsolgt. Den kan læses på arkivet.


 

  

 Slægtsforskning i ældre kilder.

Jørgen Markvad

Bogen giver eksempler på gode og oplysende kilder, der kan føre granskningen i slægten længere tilbage end til den første officielle folketælling i 1787. De fleste ældre kilder må man indtil videre finde på arkiverne, hvor det primære kildemateriale befinder sig. I bogen er der også en oversigt over herrederne.

ISBN 978-87-90594-28-2 Hæftet - 1. udgave 2011 - 160 sider

Pris: kun 140,- kr.


Slægtsforskerens hvem-hvad-hvor?

Jørgen Markvad

Bogen er en opslagsbog, der hjælper slægtsforskeren i arbejdet med at finde frem til slægtens rødder.
Som hjælp til at komme i gang med slægtsforskning er bogen også helt unik.
ISBN-13 978-87-90594-18-3.  Hæftet - 2008, 2. udgave 128 sider
Pris: 120,- kr. 

 

 URUP - en herregård og dens ejere

Jørgen Markvad
Bogen fortæller om Urups 6 forskellige udformninger fra middelalderens borg over renæssancebygningen til den herregård, vi kender i dag – med en omtale af dens mange ejere gennem tiden.
ISBN 978-87-981704-6-4
1. udg. dec. 2009 - 200 x 260 mm - 96 sider

Pris: 110,- kr

 


 
 
 
  Huse og gårde i og omkring Gedved.
Vagn Christensen og Kirsten Schyts
En beskrivelse af huse, gårde og deres ejere fra omkring 1920 og fremefter.
ISBN 978-87-981704-4-5
1. udg. 2008 - 72 sider - 200 x 260 mm

Pris: 50,- kr.

 


 
 

Sognearkivet 1982-2007

Bogen har 10 forskellige forfattere
13 interessante historiske artikler fra egnsarkivets arbejdsområde
ISBN 978-87-981704-4-0
1. udg. 2007 - 68 sider - 210 x 260 mm

Pris: 50 kr.